Indywidualne lekcje tańca

Indywidualne lekcje tańca dla par

Lekcje indywidualne (prywatne) są bardzo efektywną formą i metodą nauki tańca.

Są też w czasie pandemii formą najbardziej komfortową. Stosujemy rozwiązania zgodne z zaleceniami publikowanymi  stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Indywidualne lekcje tańca w naszym studio w Tarnowie prowadzone są wyłącznie w systemie  instruktor – para. W czasie zajęć nie ma na sali innych osób, np. obserwatorów lub ćwiczących. Instruktorzy w maseczkach ochronnych i/lub przyłbicach  zachowują odległość 2 metrów od uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć będą dysponować powierzchnią nie mniejszą niż 15 m2 na osobę. Uczestnicy zajęć proszeni są o wypełnienie krótkiego oświadczenia dotyczącego braku objawów choroby zakaźnej i kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2 .

Osoby tworzące parę taneczną  „wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące”,  będą mogły (po złożeniu stosownego oświadczenia) przemieszczać się bez maseczek ochronnych.

Zgodnie z wytycznymi i zaleceniami zdrowotnymi –  nie uruchamiamy klimatyzacji. Stosujemy natomiast wydajną wentylację bez rekuperacji, zapewniając uczestnikom ciągłą wymianę powietrza ( w ilości nie mniejszej niż 150 m3/Os./h). W trakcie trwającej 30 minut przerwy między zajęciami z kolejnymi parami wszystkie przybory sanitarne, klamki, wieszaki, wyłączniki elektryczne, itp.  są dezynfekowane a powietrze w całym obiekcie  trzykrotnie wymienione.

Naukę tańca prowadzą  dyplomowani instruktorzy tańca z uprawnieniami państwowymi.

Cena standardowa: 120 zł od pary za 60 minut  całkowity koszt lekcji dla pary tanecznej

Cena z  RABATEM : 100 zł od pary za 75 minut  bardzo korzystna cena oferowana  parom tanecznym, które ukończyły wcześniej grupowy kurs tańca zorganizowany przez Studio Tańca „HONORATA”.

 Polecamy też grupowe kursy tańca dla singli.


Pakiety zajęć indywidualnych

( Ceny w pakietach są niższe od ceny pojedynczej lekcji – są korzystne dla par tanecznych, które nie ukończyły grupowego kursu tańca zorganizowanego przez Studio Tańca „HONORATA”)

* BASIC *
Pakiet 5 zajęć po 45 minut lub
3 zajęć po 75 minut (5 godzin lekcyjnych)
Cena – 430 zł / para.

** BRONZE **
Pakiet 6 zajęć po 60 minut   (8 godzin lekcyjnych)
Cena – 680 zł / para. 

*** SILVER ***
Pakiet 9 zajęć po 60 minut  (12 godzin lekcyjnych)
Cena – 960 zł / para.

**** GOLD ****
Pakiet 12 zajęć po 75 minut  (20 godzin lekcyjnych)  
Cena – 1500 zł / para. 

*****  VIP  *****
Pakiet 15 zajęć po 90 minut  (30 godzin lekcyjnych.)
Cena –  2100 zł / para. 

Na życzenie: nauka całego programu lub tylko wybranych tańców, indywidualne układy taneczne,
PIERWSZY TANIEC MŁODEJ PARY (choreografia) >>>.

W razie potrzeby: kształcenie słuchu, ćwiczenie koordynacji ruchowej, korygowanie ruchem wad postawy, nauka form towarzyskich.

Zajęcia według kolejności zgłoszeń. Termin należy uzgodnić telefonicznie: tel. 509-539-881

Studio Tańca „HONORATA”, Tarnów, ul. Słoneczna 37 ( Zobacz jak dojechać )