Indywidualne lekcje tańca

Lekcje indywidualne (prywatne) są bardzo efektywną formą i metodą nauki tańca.

Są też w czasie pandemii formą najbardziej komfortową. Stosujemy rozwiązania zgodne z zaleceniami publikowanymi  stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Indywidualne lekcje tańca w naszym studio w Tarnowie prowadzone są wyłącznie w systemie  instruktor – para. W czasie zajęć nie ma na sali innych osób, np. obserwatorów lub ćwiczących. Instruktorzy w maseczkach ochronnych zachowują odległość dwóch metrów od uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć będą dysponować powierzchnią nie mniejszą niż 15 m2 na osobę. Uczestnicy zajęć proszeni są o wypełnienie krótkiego oświadczenia dotyczącego braku objawów choroby zakaźnej i kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2 .

Osoby tworzące parę taneczną „wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące”,  będą mogły (po złożeniu stosownego oświadczenia) korzystać z lekcji  bez maseczek ochronnych.

Zgodnie z wytycznymi i zaleceniami zdrowotnymi –  nie uruchamiamy klimatyzacji. Stosujemy natomiast wydajną wentylację bez rekuperacji, zapewniając uczestnikom ciągłą wymianę powietrza ( w ilości nie mniejszej niż 150 m3/Os./h). W trakcie trwającej 30 minut przerwy między zajęciami z kolejnymi parami wszystkie przybory sanitarne, klamki, wieszaki, wyłączniki elektryczne, itp.  są dezynfekowane a powietrze w całym obiekcie  trzykrotnie wymienione.

Dodatkowo, pod nieobecność użytkowników, powierzchnie ścian i podłóg są  sterylizowane promieniami UVC.

Naukę tańca prowadzą  dyplomowani instruktorzy tańca z uprawnieniami państwowymi.

Cena standardowa: 120 zł od pary za 60 minut  całkowity koszt lekcji dla pary tanecznej


Pakiety zajęć indywidualnych

( Ceny w pakietach są niższe od ceny pojedynczej lekcji)

* BASIC *
( 6 godzin lekcyjnych)
Pakiet 3 zajęć po 90 minut 
Cena – 520 zł / para.  (oszczędzasz  20 zł)

** BRONZE **
 (10 godzin lekcyjnych)
Pakiet 6 zajęć po 75 minut  
Cena – 850 zł / para. (oszczędzasz 50 zł)

*** SILVER ***
(18 godzin lekcyjnych)
Pakiet 9 zajęć po 90 minut 
Cena – 1500 zł / para. (oszczędzasz 120 zł)

**** GOLD ****
(20 godzin lekcyjnych)  
Pakiet 12 zajęć po 75 minut
Cena – 1600 zł / para. (oszczędzasz 200 zł)

*****  PLATINUM  *****
(30 godzin lekcyjnych.)
Pakiet 15 zajęć po 90 minut
Cena –  2350 zł / para. (oszczędzasz 350 zł)

Na życzenie: nauka całego programu lub tylko wybranych tańców, indywidualne układy taneczne,

W razie potrzeby: kształcenie słuchu, ćwiczenie koordynacji ruchowej, korygowanie ruchem wad postawy, nauka form towarzyskich.

Zajęcia według kolejności zgłoszeń. Termin należy uzgodnić telefonicznie: tel. 509-539-881

Studio Tańca „HONORATA”, Tarnów, ul. Słoneczna 37 ( Zobacz jak dojechać )