Indywidualne lekcje tańca

Lekcje indywidualne (prywatne) są bardzo efektywną formą i metodą nauki tańca.

Są też w czasie pandemii formą najbardziej komfortową. Stosujemy rozwiązania zgodne z zaleceniami publikowanymi  stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Indywidualne lekcje tańca w naszym studio w Tarnowie prowadzone są wyłącznie w systemie  instruktor – uczeń, instruktor – para. W czasie zajęć nie ma na sali innych osób, np. obserwatorów lub ćwiczących. Instruktorzy w maseczkach ochronnych zachowują odległość dwóch metrów od uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć będą dysponować powierzchnią nie mniejszą niż 15 m2 na osobę. Uczestnicy zajęć proszeni są o wypełnienie krótkiego oświadczenia dotyczącego braku objawów choroby zakaźnej i kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2 .

Osoby tworzące parę taneczną „wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące”,  będą mogły (po złożeniu stosownego oświadczenia) korzystać z lekcji  bez maseczek ochronnych.

Zgodnie z wytycznymi i zaleceniami zdrowotnymi –  nie uruchamiamy klimatyzacji. Stosujemy natomiast wydajną wentylację bez rekuperacji, zapewniając uczestnikom ciągłą wymianę powietrza ( w ilości nie mniejszej niż 150 m3/Os./h). W trakcie trwającej  20 minut przerwy między zajęciami z kolejnymi parami wszystkie przybory sanitarne, klamki, wieszaki, wyłączniki elektryczne, itp.  są dezynfekowane a powietrze w całym obiekcie  trzykrotnie wymienione.

Dodatkowo, pod nieobecność użytkowników, powierzchnie ścian i podłóg są  sterylizowane promieniami UVC.

Naukę tańca prowadzą  dyplomowani instruktorzy tańca z uprawnieniami państwowymi.

Ceny:

Jedna para taneczna: 60 zł od osoby za 60 minut (120 zł od pary)

Z lekcji mogą również skorzystać osoby bez partnera, bez partnerki

Cena: 150 zł za 60 minut

Na życzenie: nauka całego programu lub tylko wybranych tańców, indywidualne układy taneczne,

W razie potrzeby: kształcenie słuchu, ćwiczenie koordynacji ruchowej, korygowanie ruchem wad postawy, nauka form towarzyskich.

Zajęcia według kolejności zgłoszeń. Termin należy uzgodnić telefonicznie: tel. 509-539-881

Studio Tańca „HONORATA”, Tarnów, ul. Słoneczna 37 ( Zobacz jak dojechać )