Czy taniec jest sportem?

Taniec spełnia wszystkie kryteria właściwe dla sportu, więc można uznać ten rodzaj aktywności za sport. Tańczyć można doraźnie lub w sposób zorganizowany. Taniec poprawia kondycję fizyczną i psychiczną oraz kształtuje relacje z innymi ludźmi. Daje możliwość współzawodnictwa i osiągania wyników na różnych poziomach.