Stopnie

STOPNIE – KURSY TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Proponujemy kursy tańca na trzech poziomach trudności:

DLA POCZĄTKUJĄCYCH: stopnie I, II, III

Ten poziom umiejętności dostępny jest dla każdego – bez względu na predyspozycje.
Uczestnicy kursów poziomu podstawowego na kolejnych stopniach rozwijają swój słuch muzyczny,
poczucie rytmu i koordynację ruchową, poznają kroki podstawowe oraz figury taneczne w zakresie wystarczającym
do korzystania z umiejętności tanecznych w życiu towarzyskim. Umiejętności wymaganych od każdego kulturalnego człowieka.

DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH: stopnie IV, V, VI

Od uczestników kursów tego poziomu oczekujemy wcześniejszej znajomości programu podstawowego III stopnia,
dobrej koordynacji ruchowej, zdolności do zapamiętywania dłuższych sekwencji tanecznych.
Technika taneczna i figury przekazywane uczestnikom kursów tego poziomu zaawansowania będą potrzebne parom,
które lubią „błyszczeć” na parkiecie.

DLA ZAAWANSOWANYCH: stopnie VII, VIII, IX

Kursy dla tych, którzy   k o c h a j ą   taniec i chcą tańczyć jeszcze ładniej.
Uczestnicy kursów tego poziomu powinni mieć bardzo dobre poczucie rytmu oraz prezentować wysoki poziom kultury ruchowej.